เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา วันชาติไทย

วันชาติในเกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา เป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทย เดิมกำหนดเป็นวันที่ 24 มิถุนายน อันเป็นวันที่คณะราษฎรก่อการปฏิวัติสยามใน พ.ศ. 2475 โดยเริ่มประกาศใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 2481 และเริ่มงานฉลองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2482 ต่อมาใน พ.ศ. 2503 จึงเปลี่ยนไปเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ไทย ตามอย่างประเทศราชาธิปไตยอื่น ๆ  ปัจจุบันตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี [ภาพเกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลาททั้งหมด]

ขออนุญาตนำนักเรียนไปร่วมแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ ๓๐

  ขออนุญาตนานักเรียนไปร่วมแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ ๓๐ “ทวารวดีศรีสาธิตเกมส์”

ภาพเกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา งานลอยกระทง ประจำปี 2561

ภาพเกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา งานลอยกระทง ประจำปี 2561 วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลามัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร [รายละเอียด]

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กีฬากอล์ฟประเภททีม

ขอแสดงความยินดี นางสาวณิชากร  ปราบศรีภูมิ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีทื่ ๖/๒ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  ๑ กีฬากอล์ฟประเภททีม กีฬาแห่งชาติครั้งที่ ๔๖  “เจียงฮายเกมส์” ระหว่างวันที่  ๑๘ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [รายละเอียด]

การแข่งขัน “ฟุตบอล ๓ เส้า KUS กระชับมิตร”

“ฟุตบอล ๓ เส้า KUS กระชับมิตร” ณ  สนามเกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลาสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓  พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [รายละเอียด]

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาแฟนพันธุ์แท้กรุงเทพมหานคร

สรุปเกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลาการแข่งขันตอบปัญหาแฟนพันธุ์แท้กรุงเทพมหานคร   วันอังคารที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลาอัสัสมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร [รายละเอียด]

สรุปเกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลาการแข่งขันตอบปัญหาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑

สรุปเกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลาการแข่งขันตอบปัญหาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑  วันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลาวัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร [รายละเอียด]

สรุปเกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลาการแข่งขันตอบปัญหาทางประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๑

สรุปเกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลาการแข่งขันตอบปัญหาทางประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๑ วันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลาสตรีวิทยา แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ [อ่านรายละเอียด]

พิธีมอบเกียรติบัตรการสอบ Pretest ปีการศึกษา 2562

พิธีมอบเกียรติบัตรการสอบ Pretest ปีการศึกษา 2562  โดย อาจารย์พีลาภ วงษ์พานิชย์ ผู้อำนวยการเกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลามัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ณ ห้องประชุมพลอากาศปอง มณีศิลป์ อาคารสาธิต 3 ชั้น 6 [ภาพเกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา]