พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2561

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 [ภาพเกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา]

ผลการประกวดวงดนตรีสากล (วงสตริง) (วันวิชาการ)

ผลการประกวดวงดนตรีสากล (วงสตริง) (วันวิชาการ) [download] ๑. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลาไผทอุดมศึกษา ๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลาไทยนิยมสงเคราะห์ ๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓ ได้แก่ เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลาบีคอนเฮาส์แย้มสะอาดรังสิต ๔. รางวัลชมเชยเกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลาเกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลาคลองบัว (เอี่ยมแสงโรจน์) ๕. รางวัลชมเชยเกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลาประชาภิบาล

พิธีมอบเกียรติบัตร การสอบธรรมศึกษา ชั้น ตรี โท เอก ปีการศึกษา 2561

การสอบธรรมศึกษา เป็นการเตรียมความพร้อมด้านจิตใจ ตลอดจนส่งเสริมให้เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นค่านิยมหลัก 12 ประการ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ [ภาพเกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา]

เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลาตักบาตร ประจำเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2561

การตักบาตร คือประเพณีอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธปฏิบัติกันมาแต่สมัยพุทธกาล พระภิกษุจะถือบาตรออกบิณฑบาตเพื่อรับอาหารหรือทานอื่นๆ ตามหมู่เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลาในเวลาเช้า ผู้คนที่ออกมาตักบาตรจะนำของทำทานต่างๆ เช่น ข้าว อาหารแห้ง มาถวายพระ ประเพณีนี้ชาวพุทธถือกันว่าเป็นการสร้างกุศล

พิธีถวายพระพรชัยมงคล ในหลวงรัชกาลที่ 10

พิธีถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ     บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 [ภาพเกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา]

วันครบรอบ 65 ปี ก่อตั้งเกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา

เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลามัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้จัดเกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลาทำบุญวันครบรอบ 65 ปีก่อตั้งเกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา ประจำปีการศึกษา 2561 [ภาพเพิ่มเติม]  

เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลาตักบาตรประจำเดือน กรกฎาคม ปีการศึกษา 2561

การเกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลาตักบาตรประจำเดือน เพื่อให้นักเรียนรู้จัการทำบุญทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา นักเรียนและผู้ปกครองได้เข้าร่วมการตักบาตรข้าสารอาหารแห้ง โดยนิมนต์พระจำนวน 5 รูป จากวัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน [รูปภาพเพิ่มเติม]

การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ปีการศึกษา 2561

เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลามัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลามัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ Blu-O-RHYTHM & BOWL สาขารังสิต ชั้น 2 เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ [เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลาภาพเพิ่มเติม]      

กีฬาคณะสีสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2561

เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลามัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปิดการแข่งขันกีฬาคณะสีสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยหวังส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ และมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้อภัย เมื่อวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2561 ที่ สนามกีฬา เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลามัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ โดยมีอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาคณะสี ประจำปีการศึกษา 2561 โดยเป็นการแข่งขันกีฬาสีภายในระหว่างคณะสีทั้ง 5 คณะสี ได้แก่ คณะสีราชพฤกษ์ คณะสีพุทธชาติ คณะสีชัยพฤกษ์  และคณะสีบัวหลวง [เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลาภาพเพิ่มเติม]

วันไหว้ครู

วันไหว้ครู เป็นเกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลาหนึ่งที่เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลาจัดเกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลาในช่วงต้น ๆ ของปีการศึกษา สะท้อนถึงคุณค่าทางจิตใจของคนไทย [รูปภาพเพิ่มเติม] – สะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ – สะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณ – สะท้อนให้เห็นถึงความรัก ความเมตตา ของครูต่อศิกษย์ – สะท้อนถึงความละเอียดอ่อนทางจิตใจ – แฝงสาระที่เป็นคติธรรมสอนใจมากมาย    

การซ้อมและทำพานไหว้ครู

พานในวันไหว้ครูมักจะประกอบไปด้วย ธูป เทียน และดอกไม้ ซึ่งดอกไม้ ที่ขาดไม่ได้ในพานไหว้ครู คือ ดอกมะเขือ หญ้าแพรก ข้าวตอก และดอกเข็ม ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่มีความหมายเป็นปริศนาธรรมทั้งสิ้น