พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2561

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 [ภาพเกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา]

ผลการประกวดวงดนตรีสากล (วงสตริง) (วันวิชาการ)

ผลการประกวดวงดนตรีสากล (วงสตริง) (วันวิชาการ) [download] ๑. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลาไผทอุดมศึกษา ๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลาไทยนิยมสงเคราะห์ ๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓ ได้แก่ เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลาบีคอนเฮาส์แย้มสะอาดรังสิต ๔. รางวัลชมเชยเกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลาเกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลาคลองบัว (เอี่ยมแสงโรจน์) ๕. รางวัลชมเชยเกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลาประชาภิบาล

พิธีมอบเกียรติบัตร การสอบธรรมศึกษา ชั้น ตรี โท เอก ปีการศึกษา 2561

การสอบธรรมศึกษา เป็นการเตรียมความพร้อมด้านจิตใจ ตลอดจนส่งเสริมให้เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นค่านิยมหลัก 12 ประการ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ [ภาพเกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา]

เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลาตักบาตร ประจำเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2561

การตักบาตร คือประเพณีอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธปฏิบัติกันมาแต่สมัยพุทธกาล พระภิกษุจะถือบาตรออกบิณฑบาตเพื่อรับอาหารหรือทานอื่นๆ ตามหมู่เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลาในเวลาเช้า ผู้คนที่ออกมาตักบาตรจะนำของทำทานต่างๆ เช่น ข้าว อาหารแห้ง มาถวายพระ ประเพณีนี้ชาวพุทธถือกันว่าเป็นการสร้างกุศล

พิธีถวายพระพรชัยมงคล ในหลวงรัชกาลที่ 10

พิธีถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ     บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 [ภาพเกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา]

วันครบรอบ 65 ปี ก่อตั้งเกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา

เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลามัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้จัดเกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลาทำบุญวันครบรอบ 65 ปีก่อตั้งเกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา ประจำปีการศึกษา 2561 [ภาพเพิ่มเติม]  

เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลาตักบาตรประจำเดือน กรกฎาคม ปีการศึกษา 2561

การเกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลาตักบาตรประจำเดือน เพื่อให้นักเรียนรู้จัการทำบุญทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา นักเรียนและผู้ปกครองได้เข้าร่วมการตักบาตรข้าสารอาหารแห้ง โดยนิมนต์พระจำนวน 5 รูป จากวัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน [รูปภาพเพิ่มเติม]