ซ้อมใหญ่ กีฬาคณะสีสัมพันธ์ 2560

การซ้อมใหญ๋กีฬาคณะสีสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนพิธีเปิดกีฬาคณะสีสัมพันธ์ ที่จะมีเกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลาในวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2560 โดยมีสีที่เข้าร่วมซ้อมจำนวน 4 สี คือ พุทธชาติ ราชพฤกษ์  ชัยพฤกษ์  บัวหลวง เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลาภาพเพิ่มเติม

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี (สมาคมผู้ปกครองฯ)

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี จัดเกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลาเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้จัดเกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลาในวันที่ 25 มิถุนายน 2560 โดยมีการมอบโล่เกียรติคุณ แก่ กรรมการสมาคม และมีการเลือกตั้งนายกสมาคมผู้ปกครอง รวมทั้งได้มีการจัดบรรยายโดย อ.จตุพล ชมภูนิช เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลาในครั้งนี้ด้วย เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลาภาพเพิ่มเติม